Tag Archives: Sony: đã có 70 triệu máy PS3 được bán ra trên toàn thế giới