Categories
Kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng máy cắt decal Trung Quốc

Thế Giới Decal hướng dẫn đến các bạn các thao tác sử dụng máy cắt decal Trung Quốc cơ bản và đúng kỹ thuật. Ta nên thực hiện bản thiết kế cắt Decal bằng Corel 13 (X3) để việc thực hiện đạt kết quả cao và chính xác nhất.

Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu:

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-1
Xuất files (File —-> Export).

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-2
Đặt tên chọn vị trí sao lưu. Chọn Đuôi .EPS (đuôi vector). Khi có nhiều mẫu thiết kế trên một bản vẽ ta nên mở TAB Options —> Selected only để cắt một mẫu đã chọn.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-3

Chọn Curves (vector) —>  OK .
Mở Artcut 2005:

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-4
Vào chương trình cắt.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-5
Import files Corel ( .EPS) cần cắt vào chương trình cắt.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-6
Chọn Open.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-7

Nhấn vào biểu tượng Cut/Plot để vào bảng điều khiển cắt.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-8

Nhấn Cut/Plot để cắt Decal.

huong-dan-su-dung-may-cat-decal-trung-quoc-9

Nhấn Start để chờ máy thực hiện lệnh cắt. Chúc bạn thành công!