Định dạng khổ giấy và chọn cổng cho máy Mimaki.

Trả lời