Categories
Kỹ thuật

Định dạng khổ giấy và chọn cổng cho máy Mimaki.

Cách định dạng khổ giấy và chọn cổng cho máy Mimaki.

Chọn vào Start -> Setting -> Printers and Fax

Chọn phải chuột lên Mimaki -> Properties

Chọn Printing Preferences…

Chọn vào A4 rồi chọn lại là Usersize1!

Chọn vào Custom page…(C)

Và điền các thông số giống hình trên rồi chọn OK

Chọn OK

Đối với máy CG-60SL / SR

Chọn vào thẻ Ports -> chọn CG-… -> OK (bạn chọn như hình trên). Bạn đã hoàn tất cài đặc khổ giấy và chọn cổng. Bạn có thể truyền dữ liệu để cắt. (Xem phần hướng dẫn cắt cho máy Mimaki).

 

Đối với máy CG-60st

Chọn vào thẻ Ports -> chọn Com1 -> OK (bạn chọn như hình trên). Bạn đã hoàn tất cài đặc khổ giấy và chọn cổng. Bạn có thể truyền dữ liệu để cắt. (Xem phần hướng dẫn cắt cho máy Mimaki).

Trả lời