Chuyên mục
Kỹ thuật

Hướng dẫn cài thông số phần mềm Artcut2005 cho máy PCUT

Để cài thông số phần mềm  Artcut 2005 cho máy cắt decal Pcut, bạn hãy thực hiện theo các bước sau: Chọn khổ decal làm việc: Chọn khổ decal làm việc (Width=chiều ngang; Height=chiều dọc) (Theo hình trên Decal có khổ 6 tấc dài 1,5m) Chọn Create để tiếp tục. Chọn biểu tượng Cut/plot Chọn […]